Search
  • dingherdiana

Shape in painting

Updated: Nov 26, 2019

Shape is an important element of a painting.

The components of a shape are the following:

・mixes of colors which comprise the variety of tones, chromatics and intensity (degree of brightness);

・different types of lines (curved, straight, smooth etc.);

・edges (represented by transitions from color-to-color, texture-to-texture, tone-to-tone);

・texture (flat or prominent);

・focus and blur (related to soft or precise edges);

・sizes (of shapes);

・form (rounded, angular, geometric).These shapes are the result of a painter's ideas, moods, feelings, memories, images with a certain impact.

In painting, as it happens in music, rhythm can be found using repeatedly various shapes, different colors, textures and tones.

#shape #painting


Forma în pictură


Forma reprezintă un element important în pictură.

Forma este alcătuită din următoarele componente

・mixurile de culoare alcătuite din nuanțe, cromatică și intensitate (gradul de luminozitate);

・linii de diferite tipuri (curbe, drepte, line);

・margini (reprezentate de tranzițiile dintre culori, texturi, nuanțe);

・textura (plată sau proeminentă);

・fixarea și estomparea (referitoare la marginile ușor evidențiate sau clare);

・dimensiuni (ale formelor);

・design (rotund, unghiular, geometric).

Formele sunt rezultatul ideilor, stărilor, sentimentelor, amintirilor și imaginilor care au avut un anumit impact asupra pictorului.

În pictură ritmul, ca și în muzică este redat cu ajutorul diversității formelor, a culorilor, texturilor sau a nuanțelor.

#forma #pictura

11 views

© 2023 by The Urban Art Store. Proudly created with Wix.com

0