Search
  • dingherdiana

Pigments

Updated: Nov 26, 2019

Color was always considered in painting the second most important to form.

Here you can find a list of the pigments used in painting.

・Red pigments:

Alizarin is a prominent red which was originally found in the roots of madder plant species and was primarily used for dying fabrics. It was synthetically developed in 1869.

Madder is a transparent violet red hue found in antiquity by the Aztecs who searched the deserts for the female cochineal beetle which could offer this pigment, considered then more precious than gold.

Cinnabar is a bright red hue initially found in the red mineral which consisted of mercury sulfide.

・Yellow pigments:

Naples ranges from the earthy yellow to the bright light yellow and is one of the eldest synthetic pigments.

Indian is a clear deep orange-yellow. It was frequently used in Indian frescoes, oil painting and watercolor but had an unfriendly smell.

Orpiment is a deep-yellow which was found in the arsenic sulfide mineral and in that state was very toxic.

・Blue pigments:

Lapis Lazuli was a source for blue pigment. This is a semi-precious stone mined in Afghanistan, with a main significance since Antiquity for its deep blue color. Its powder goes into Ultramarine hue, which is considered the most fine blue.

Azurite is a soft deep blue. It was very used by European painters in Middle Ages and Renaissance.

Cobalt blue is a light intense blue pigment. It was Vincent van Gogh's favorite color, who named it 'divine'.

Prussian blue is a dark blue and is the first modern synthetic pigment.・Green pigments:

Emerald is a vivid shade of green. It was very popular in 1800s. The emerald term was first used in 1598 and was related to the gemstome. This pigment was very toxic because of its arsenic base.

Cobalt green also named turquoise green was invented in laboratory in 1780.

・Purple pigments:

Cobalt violet is a deep violet. It was first produces in 1859.

Purple was associated with royalty in the Roman Empire and in Japan is linked to the aristocracy.

The first synthetic purple was accidentally discovered in 1856 by teenager William H. Perkin.

・Orange pigments:

'There is no blue without yellow and without orange' (Vincent van Gogh)

Cadmium orange is a brilliant orange hue which was used since 1840. Because its origin from cadmium sulfide it was very toxic.

・Earth tones:

Raw Sienna is a yellowish brown.

Burnt Sienna is a reddish brown.

Yellow Ochre is a light-brownish yellow.

・Grey:

Payne's Grey is a dark-blue grey.

・White:

Titanium white is a bright opaque white.

As you read above, some of the pigments were toxic in their original forms, but since they were gradually developed in laboratories as synthetic pigments, they were no longer dangerous for health.

Renaissance artists, even though had reduced palettes of colors, their mixtures of colors still remain amazing.

Later on, Picasso said 'How often haven't I found that, wanting a blue, I didn't have it. So I used a read instead of the blue'


#pigments #red #yellow #blue #green #purple #white #grey #colors


Pigmenți utilizați în pictură


Culoarea a fost întotdeauna apreciată în pictură fiind a doua cea mai importantă după formă.

Mai jos se poate urmări o listă care include pigmenți utilizați în pictură:

・Nuanțe de roșu:

Alizarin este o nuanță de roșu intens care a fost inițial descoperită în rădăcina plantei roibă și care a fost utilizată în vopsitul materialelor textile. A fost produsă în laborator în anul 1869.

Madder este o nuanță transparentă de roșu-violet descoperită în Antichitate de către Azteci. Aceștia străbăteau deșertul în căutarea insectei denumită coșenilă pentru a obține pigmentul mult dorit, considerat în vremurile acelea mai valoros decât aurul.

Cinnabar este o nuanță de roșu aprins inițial descoperită în minereul roșu care are în componență sulfură de mercur.

・Nuanțe de galben:

Nuanțele Naples variază de la galben pământiu la galben deschis luminos și este unul dintre cei mai vechi pigmenți dezvoltați sintetic.

Indian este o nuanță închisă și clară de galben-portocaliu. A fost des utilizată în fresca indiană, pictura în ulei și acuarelă, dar avea un miros neplăcut.

Orpiment este o nuanță de galben intens care a fost descoperită în sulfura de arsen, foarte toxică.

・Nuanțe de albastru:

Lapis Lazuli a fost sursa obținerii pigmentului albastru. Aceasta este o piatră semi-prețioasă care se găsește în Afghanistan, cu semnificație aparte în Antichitate pentru culoarea albastru intens. Din pulberea acestei pietre se obține nuanța bleumarin, care este considerată una dintre cele mai rafinate nuanțe de albastru.

Albastru Cobalt este o nuanță de albastru deschis intensă. Aceasta era culoarea preferată a lui Vincent van Gogh, pe care o considera ”divină”.

Albastru de Prusia este o nuanță de albastru închis și reprezintă unul din primii pigmenți sintetici moderni.

・Nuanțe de verde:

Smarald este o nuanță vie de verde, foarte populară în anii 1800. Termenul ”smarald” a fost prima oară utilizat în anul 1598 și făcea referire la cunoscuta piatră prețioasă. Pigmentul era foarte toxic deoarece avea la bază arsenic.

Verdele Cobalt sau turquoise-ul a fost descoperit în laborator în anul 1780.

・Nuanțe de mov:

Violet cobalt este o nuanță închisă de violet, produsă prima oară în anul 1859.

Movul a fost asociat cu regalitatea în Imperiul Roman, iar în Japonia cu aristocrația.

Nuanța de mov sintetic a fost descoperită accidental în anul 1856 de către un tânăr pe nume William H. Perkin.

・Nuanțe de oranj:

”Nu există albastru fără galben și fără oranj.” (Vincent van Gogh)

Oranj Cadmiu este o nuanță luminoasă de oranj utilizată prima oară în anul 1840. Din cauza originii sale: sulfura de cadmiu, a fost foarte toxică.

・Nuanțe de pământ:

Raw Sienna este o nuanță de marron-galben.

Burnt Sienna este o nuanță de marron-roșiatică.

Galben Ocru este un galben-marron deschis.

・Gri:

Griul lui Payne, denumit în anul 1835 după pictorul englez William Payne este o nuanță închisă de gri-albastru.

・Alb:

Alb Titan este o nuanță mată, luminoasă de alb.

Din cele prezentate mai sus, unii dintre pigmenți au fost toxici în forma lor inițială, însă pe măsura obținerii lor în laborator ca pigmenți sintetici, pericolul asupra sănătății a fost înlăturat.

Pictorii renascentiști deși aveau o paletă de culori destul de restrânsă, combinațiile de culori pe care le utilizau erau uimitoare.

Picasso spunea ”De câte ori nu m-am aflat în situația de a avea nevoie de albastru și de a nu-l avea. Astfel că am utilizat roșu în loc de albastru.”

#pigmenti #rosu #galben #albastru #verde #mov #alb #gri #culori

10 views

© 2023 by The Urban Art Store. Proudly created with Wix.com

0